Zarządzanie jakością


I. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Świadczenie usług projektowych, wykonawczych oraz doradczych w zakresie budów, przebudów, remontów czy eksploatacji obiektów instalacji gazów technicznych, ze szczególnym wskazaniem na stacje regazyfikacji ciekłych gazów atmosferycznych oraz instalkacji zasilających wycinarki laserowe.

II. Podejście procesowe

System Zarządzania Jakością działający w firmie Centrogaz Paweł Kłysz oparty jest na procesowym modelu zarządzania. Cele procesu są w całym etapie wytwarzania nadzorowane przez właściciela firmy. Mapa procesu rozpoczyna się z chwilą otrzymania zlecenia od klienta i realizowana jest ściśle wg jego wymagań wyjściowych z uwzględnieniem wymagań dodatkowych uzgodnionych w trakcie realizacji zadania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Wewnątrz firmy koordynowane są poszczególne zakresy opracowania dla zachowania spójności, nawet w wypadku zmiany założeń wyjściowych. Finalizacja zadania następuje po osiągnięciu efektu oczekiwanego przez klienta z uwzględnieniem jego spostrzeżeń czy uwag powstałych w procesie opiniowania. Celem realizacji każdego zadania jest pełne zadowolenie Klienta.

III. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność z tytułu wykonanego zadania w zakresie uczestniczenia w procesie realizacji zleconych prac, jest ściśle określona w ustawie Prawo Budowlane. Odpowiedzialność z tytułu realizacji zadania oraz jego terminowego zakończenia, ciąży na właścicielu firmy.
Odpowiedzialności wewnątrz firmy w zakresie opracowań cząstkowych, są szczegółowo określane w stosunku do uczestników procesu realizacji zleconych prac, z uwzględnieniem wymagań inwestora, powiązań zespołowych, terminu przekazywania poszczególnych części zadania. Wymienione wymagania oraz zakres prac opisywane są w zleceniu zadania i akceptowane przez uczestników procesu. W trakcie realizacji zadania właściciel na bieżąco monitoruje postęp prac, ze szczególnym uwzględnieniem uzgodnionego harmonogramu realizacji.