Serwis Techniczny Urządzeń Ciśnieniowych i Kriogenicznych


Centrogaz  OFERUJE usługi w zakresie projektowania:

Projektowanie rurociągowych instalacji rozprowadzenia gazów technicznych w spawalniach i obiektach produkcyjnych.

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej stacji magazynowania i zgazowania skroplonych gazów atmosferycznych oraz LNG (Liquefied Natural Gas) – skroplonego gazu ziemnego.

Doradztwa w zakresie zagadnień związanych z użytkowaniem gazów technicznych, transportem gazów technicznych oraz zgazowania skroplonych gazów atmosferycznych i skroplonego gazu ziemnego.

Centrogaz  OFERUJE usługi w zakres świadczenia usług serwisowych:

Firma dysponuje profesjonalnym zapleczem warsztatowym dla ekip serwisowych.

Centrogaz  podejmuje się naprawy armatury kriogenicznej i ciśnieniowej włącznie z urządzeniami pod dozorowymi.

Świadczymy usługi serwisowe na podstawie stałej umowy współpracy.